Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej

Grupa Pszczółki

Teatrzyk bliżej przedszkola’’. Cykliczne przedstawianie bajek w języku angielskim

Adresaci innowacji: 3-latki, 3 /4-latki, 4-latki, 5-latki

Rozpoczęcie innowacji nastąpi we wrześniu 2023 i trwać będzie do czerwca 2024r.

Cel główny: Zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym ze światem ludzkich emocji poprzez przedstawienia teatralne. Rozwijanie kompetencji językowych dzieci.

  • Cel szczegółowy: promowanie języka angielskiego wśród dzieci,

  • rozwijania wyobraźni

  • budowanie umiejętności skupienia uwagi

  • uczenie krytycznego myślenia i wyrażania swojej opinii na temat obejrzanego przedstawienia

  • stworzenie twórczej atmosfery w przedszkolu

  • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego,

  • rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,

  • rozwijanie wiedzy i sprawności językowych,

  • poszerzanie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym,

  • wzmacnianie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami podczas wspólnie wykonywanych zadań

Szczegółowy opis innowacji: Innowacja polega na przeprowadzeniu teatrzyków w języku angielskim w terminie co dwumiesięcznym w wykonaniu autorki innowacji oraz chętnych do współpracy nauczycielek z w/w przedszkola. Dzięki wykorzystaniu pacynek, dzieci będą uczyć się rozpoznawać emocje, nazywać je i regulować. Dzięki nagraniom znanych bajek, odtwarzanym podczas teatrzyku w języku angielskim, dzieci będą rozwijać sprawności językowe, oraz wyobraźnię. Dzieci będą rozwijać poczucie własnej wartości, poprzez wykonywanie wraz z rodzicem, rekwizytów niezbędnych do inscenizacji. Po każdym teatrzyku, dzieci, oraz rodzice którzy wezmą udział w zadaniu, otrzymają list pochwalny oraz dyplom-podziękowanie za współpracę. W ten sposób, współpraca przyniesie efekty , a cel jakim jest uświadomienie nauczycielom i rodzicom odnośnie ich roli w relacjach: przedszkole - rodzina, rodzina - przedszkole, oraz walorach partnerskiego współdziałania, zostanie zrealizowany.

Autor: Irmina Walenciuk

Bibliografia: