Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej

Grupa Pszczółki

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI

4-5-LETNICH

8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

6.00 - 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Obserwacje dzieci. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej.

8.00 - 8.30

Zabawy dowolne. Ćwiczenia poranne Zajęcia indywidualne z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi. Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

8.30 - 8.45

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.45 - 9.00

Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

9.00 - 10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą kierowane oraz niekierowane prowadzone wg. planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.

10.00 - 11.30

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela: zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.30 - 12.00

Czynności kulturalno-higieniczne w WC i łazience. Utrwalenie nawyku prawidłowego korzystania urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu

12.00 - 12.30

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

12.30 - 13.00

Mycie zębów. Zabawy relaksacyjne. Słuchanie bajek i muzyki. Praca korekcyjno- kompensacyjna i indywidualna.

13.00-14.00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zajęcia dodatkowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14.00 - 14.30

Czynności samoobsługowe porządkowe. Podwieczorek.

14.30 - 17.00

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI

3-LETNICH

8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

6.00 - 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Obserwacje dzieci. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej.

8.00 - 8.30

Zabawy dowolne. Zajęcia indywidualne z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi. Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

8.30 - 8.45

Prace porządkowe w sali ,zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.45 - 9.00

Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

9.00 - 9.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą kierowane oraz niekierowane prowadzone wg. planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.

9.30 - 11.30

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela: zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.30 - 12.00

Czynności kulturalno-higieniczne w WC i łazience. Przygotowanie do obiadu.

12.00 - 12.30

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

12.30 - 14.00

Przygotowanie do odpoczynku (nauka samodzielnego przebierania się, składania ubrań, odwracania na prawą stronę). Odpoczynek na leżakach. Relaksacja. Słuchanie bajek i muzyki-wyciszenie.

14.00 - 14.30

Czynności samoobsługowe. Podwieczorek. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14.15 - 15.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci.

15.00 - 17.00

Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem. Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.