Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej

Grupa Pszczółki

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Śniadanie  - 8:30

Obiad - 11:30

Podwieczorek - 14:00

6.00 - 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Obserwacje dzieci. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe itp. słuchanie utworów literatury dziecięcej. Kontakty indywidualne z rodzicami.

8.00 - 8.30

Ćwiczenia poranne. Zajęcia indywidualne z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.

8.30 - 8.45

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.45 - 9.00

Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

9.00 - 10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą kierowane oraz niekierowane prowadzone wg. planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.

10.00 - 11.20

Zabawy swobodne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela: zabawy i zajęcia ruchowe, muzyczne. Zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Wycieczki, spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego.

11.20 - 11.30

Czynności higieniczne. Utrwalenie nawyku prawidłowego korzystania urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu.

11.30 - 12.00

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

12.00-14.00

Zabawy relaksacyjne, wyciszenie dzieci za pomocą różnych technik relaksacyjnych. Słuchanie bajek i muzyki. Leżakowanie w młodszych grupach.
Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zajęcia dodatkowe.

14.00 - 14.30

Czynności samoobsługowe porządkowe. Podwieczorek.

14.30 - 16.00

Zabawy inspirowane zajęciami przedpopołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci. Zabawy i gry stolikowe, dydaktyczne, praca indywidualna, zajęcia w małych zespołach.

16.00 - 17.00

Prace porządkowe. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.