Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej

Grupa Pszczółki

OPŁATY

 Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXIX/436/2023 Rady Miejskiej w Łęcznej ulega zmianie wysokość opłaty  za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Od dnia 21 grudnia 2023 r. kwota opłaty to 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2024 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łęcznej z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wyżywienia z dniem 1 marca 2024 r. ulegają zmianie stawki za korzystanie z wyżywienia:

  1. dla dzieci z grup 10-godzinnych stawka dzienna wynosi – 9,00 zł.    
  2. dla dzieci z alergiami pokarmowymi stawka dzienna wynosi – 10,00 zł.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach:

8:00 – 13:00

Odpłatę za przedszkole rodzice wnoszą do 10 każdego miesiąca  na konto bankowe przedszkola podane poniżej:

Numer konta bankowego:

35 1020 3206 0000 8502 0091 2170

Płacąc dokładnie taką kwotę, jaka została wyliczona bez zaokrągleń i nadpłat.

ZAŁĄCZNIKI: