Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej

Grupa Pszczółki

Innowacja pedagogiczna w zakresie nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Metoda globalnego czytania Glenna Domana Etap I-II-III

Innowacja pedagogiczna w zakresie nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Metoda globalnego czytania Glenna Domana Etap I-II-III.

Adresaci innowacji: 4-latki, 5-latki

Rozpoczęcie innowacji nastąpi we wrześniu 2023 i trwać będzie  do czerwca 2024r.

Cel główny: Rozwijanie kompetencji językowych dzieci.

Cele szczegółowe: promowanie języka angielskiego wśród dzieci,

  • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego,

  • rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,

  • rozwijanie wiedzy i sprawności językowych,

  • poszerzanie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym,

  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania wzrokowego słów angielskich,

  • przygotowanie dzieci do czytania w języku angielskim.

Szczegółowy opis innowacji: Innowacja jest opisem oddziaływań edukacyjnych, zmierzających do opanowania przez dzieci młodsze umiejętności czytania. Uwzględnia zasadę stopniowania trudności i daje nauczycielowi możliwość dowolnego doboru treści. Zawiera ogólne założenia oraz propozycje konkretnych zabaw i zajęć, co ułatwia planowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej.

W innowacji tej zostały zaplanowane działania zmierzające do opanowania przez dzieci w przedszkolu nauki czytania poprzez zabawę, wykorzystując ich naturalną ciekawość oraz ruchliwość. 

Metoda Domana nie jest typowym programem nauczania – sam Glenn Doman nazywał ją bardziej „zabawą w czytanie”, niż nauką.

Jej podstawą jest bowiem zabawa, wraz z towarzyszącą jej atmosferą entuzjazmu i radości – ale też systematyczność.

Autor: Irmina Walenciuk

Bibliografia: