Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej

Grupa Pszczółki

Innowacja pedagogiczna „Europa i ja”

Adresaci innowacji – 5-latki

Głównym celem wprowadzenia innowacji jest przybliżenie dzieciom wiedzy na temat wybranego kraju Europy. Rozbudzanie w młodym pokoleniu zainteresowań związanych z krajami europejskimi, wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wybranego państwa – Grecji, kształtowanie postawy szacunku wobec innych. Rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji oraz wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania. Integracja grupy przedszkolnej oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie, nauka przez zabawę.

 

Innowacja została napisana w oparciu o Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja” autorstwa Pani Ilony Broniszewskiej.

Innowacja zakłada, iż dzieci zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy oraz nauczą się nowych treści o Grecji.

Od października do maja przedszkolaki będą wykonywać zadania dotyczące wybranego kraju.

 

Metody pracy: podające, działania praktycznego, problemowa, eksponująca

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa

Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość:

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy dzieci. Pozwoli ona ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku szkolnym

Autor: Anna Szewc