Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej

Grupa Pszczółki

Metody pracy z dziećmi

W codziennej pracy z dziećmi nauczyciele stosują różnorodne metody i formy rozbudzające aktywność twórczą dziecka, zapewniają pozytywną motywację do podejmowania zadań rozwijających wiarę we własne siły i możliwości.

Do nich należą:  Metoda projektów polegająca na praktycznym działaniu dotyczącym realizacji pewnego zadania, które zaproponowały dzieci lub nauczyciel. Nauczyciel jest tu jedynie osobą wspomagającą, wyzwalającą inicjatywę dziecka. Pomysł na projekt zależy przede wszystkim od zainteresowań dzieci, lub sytuacji problemowej, w jakiej się znalazły. Najlepsze przyswojenie określonej wiedzy przez dzieci to praktyczne działanie. Następstwem  tego jest wzrost odpowiedzialności za własne postępowanie. Dzięki temu dzieci w naturalny sposób dzieci uczą się odpowiedzialności za słowa, czyny, przyswajają zasady współpracy w grupie a przede wszystkim umiejętności dialogu z poszanowaniem praw drugiego człowieka. Dzieci, które doświadczyły swobody inicjowania działań osiągają w późniejszym okresie lepsze wyniki w nauce.

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz - jest to metoda słuchowo- wzrokowo-ruchowa, w której ważną rolę odgrywają 3 elementy: element słuchowy (piosenki), wzrokowy (wzory graficzne), motoryczny ( wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Ogólne rzecz biorąc jest to poznawanie wielozmysłowe.

Matematyka oparta na metodzie E. Gruszczyk – Kolczyńskiej realizacja elementów tego programu pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole.

Metoda Ruchu Rozwijająca W. Sherborne - gwarantuje prawidłowy rozwój fizyczny dziecka i pomaga zdobyć poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Stwarza okazję do współdziałania i partnerstwa oraz umiejętności rozluźniania się po okresie koncentracji.

Pracę z dziećmi wzbogacamy elementami technik Celestyna Freineta dzięki którym szybciej rozwijają się wszystkie zmysły, sprawność językowa, dzieci chętniej podejmują naukę czytania, są otwarte na różne propozycje, życzliwe. Cieszą się z tego, że same coś odkryły, stworzyły, chętnie podejmują rozmowy na określone tematy, są spontaniczne. Czują się ważne i dowartościowane.

Uniwersalny i ponadczasowy charakter koncepcji pedagogicznej F. Froebla  Dar Zabawy umożliwia efektywną pracę poprzez:

  • Promowanie uczenia się poprzez zabawę;
  • Rozwijanie myślenia matematycznego i wyobraźni przestrzennej dzieci
  • Odkrywanie świata przez badanie przyrody i jej darów, uczenie się w naturalnym środowisku
  • Stymulowanie rozwoju zdolności twórczych w toku prac ręcznych, takich jak: modelowanie w glinie, wyplatanie, wyszywanie, stemplowanie itp.;
  • Pobudzanie zainteresowań pisaniem i czytaniem w inspirującym kontakcie z literatura, w toku zabaw ruchowych i prac ręcznych, praca prowadzona może być w języku polskim i angielskim
  • Organizowanie współpracy w grupie atmosferze wolności i kreatywności.