OGŁOSZENIE

 

Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego nr 2 w Łęcznej o zgłoszenie się do przedszkola w dniach 27-29 kwietnia w celu złożenia w postaci pisemnego oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do w/w przedszkola .

 

 Złożenie oświadczenia jest warunkiem przyjęcia dziecka

 do Przedszkola Publicznego nr 2.

 Prosimy o zgłoszenie się do dyrektora przedszkola celem

  wypełnienia oświadczenia.

 Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie wywieszona w przedszkolu na tablicy ogłoszeń

w dniu 27 kwietnia 2016r.

 


 

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Łęcznej ogłasza nabór dzieci w wieku 2,5 – 5 lat

na rok szkolny 2016/2017


w terminie: od 1 do 31 marca 2016r.

Zapisy będą prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty

i

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

INFORMACJA DLA GRUP POWYŻEJ 5 GODZIN:

Przedszkole prowadzi nieodpłatne zajęcia rytmiki, języka angielskiego, zajęcia z logopedą i psychologiem.

Koszty pobytu dziecka w przedszkolu to:

 • dzienna stawka wyżywienia- 4,80 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek);
 • za dzienny pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę zadeklarowaną we wniosku.

INFORMACJA DLA GRUP 5- GODZINNYCH:

 • Dzieci 4-5 letnie mogą zostać zapisane na pięć godzin bezpłatnie,
 • Warunkiem utworzenia takiej grupy jest co najmniej 25 dzieci 4 letnich lub 5- letnich,
 • Brak wymaganej liczby dzieci w danym przedszkolu, spowoduje łączenie tych grup pomiędzy przedszkolami,
 • INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH.

Dzieci 6 letnie będą przyjmowane do grup 5 i 10 godzinnych utworzonych przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Staszica 17 ( zapisy ul. Szkolna 3) i Zespole Szkół Nr 2 ul. Jaśminowa 6. Koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych są takie same jak w przedszkolu. Nabór do oddziałów przedszkolnych prowadzony jest bezpośrednio w/w szkołach.

UMOWY O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA BĘDĄ ZAWIERANE PO ZAKOŃCZENIU NABOBRU DO PRZEDSZKOLA.

Wnioski, oświadczenia i umowa dostępne są na stronie internetowej oraz w gabinecie dyrektora przedszkola.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w gabinecie dyrektora.

Przedszkole nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 


 

zapraszamy 

Przedszkole Publiczne nr 2 w Łęcznej

zaprasza

przyszłych przedszkolaków

i ich rodziców na

 

 

DZIEŃ OTWARTY

 

 

które odbędą się 03.03.2016r.

od godz. 10.00 do godz. 11.00.

Prosimy o obuwie zmienne dla dziecka

i osoby dorosłej

 


 

 

OFERTA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

 

Proponujemy szeroką gamę zajęć niepłatnych dla dzieci w przedszkolu:

 

 codziennie

 • realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z programem i planem miesięcznym
 • zabawy ruchowe, kołowe, muzyczne, gra na instrumentach, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy z chustą, tunelem, piłką – posiadamy oddzielną salę do tego typu zabaw, wyposażoną w sprzęt, drabinki i lustra
 • wykorzystywanie       w zabawach technik czytania globalnego wg Ireny Majchrzak
 • spacery, wycieczki piesze, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • zabawy w kącikach: fryzjerskim, teatralnym, odkrywców, kosmicznym, konstruktorskim, sklepie, sensorycznym, kąciku książki, kąciku lalek
 • wykorzystywanie metod aktywizujących (drama, burza mózgów, pantomima, Tarczyńskiego, Dennisona, teoria ograniczeń (TOC)
 • wykorzystywanie w zabawach koncepcji pedagogicznej F.W. Froebla – Przedszkole dysponuje froeblowskimi darami (klockami) – w 4 i 5 latkach
 • wykorzystywanie w zabawach pedagogiki zabawy Klauza, wybranych technik Celestyna Freineta, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metody Carla Orfa, Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, bajek terapeutycznych, zabaw integracyjnych.
 • wykorzystywanie w pracy z dziećmi elementów matematyki wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Marii Montessori
 • zabawy logopedyczne dla wszystkich dzieci (typu: wierszyki łamiące języki, ćwiczymy buzię na wesoło itp.)
 • zabawy z językiem angielskim według zainteresowań dzieci (zabawy przy piosenkach, słuchanie rozmówek, książeczki, układanki)

 

1 raz w tygodniu

 • zajęcia logopedyczne indywidualne dla dzieci objętych terapią
 • zajęcia z psychologiem indywidualne i grupowe
 • wypożyczanie przez dzieci książeczek z biblioteki
 • czytanie książek dzieciom przez panie bibliotekarki

 

2 razy w tygodniu

 • język angielski z lektorem dla wszystkich dzieci
 • rytmika dla wszystkich dzieci
 • zajęcia z religii

 

1 raz w miesiącu

 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • poznawanie różnych zawodów

cyklicznie

 • realizacja innowacji pedagogicznych „Zdrowy, sprawny i rozważny nasz przedszkolak każdy”, „Przedszkole łączy pokolenia”
 • realizacja własnych programów „Program edukacji regionalnej”, „Sprawne rączki”, „Zabawy w teatr”, „Akademia małego czytelnika”, „Program adaptacyjny dla 3 latków”
 • realizacja projektów edukacyjnych ogólnopolskich „Mamo, tato wolę wodę”, „Dzieciństwo bez próchnicy”, „Akademia zdrowego przedszkolaka”, „Czyste powietrze wokół nas”, ”Kubusiowi przyjaciele natury”
 • realizacja własnych projektów „Tydzień eksperymentów”, „Dzień bez zabawek”, „Kolorowy tydzień”, „Mój przyjaciel miś”
 • zajęcia kulinarne – robienie kanapek, sałatek, pieczenie babeczek z owocami, szaszłyki owocowo-warzywne
 • udział w olimpiadzie sportowej, konkursach plastycznych, wokalnych, teatralnych, tanecznych, recytatorskich
 • udział w akcjach charytatywnych
 • udział dzieci w uroczystościach lokalnych, rodzinnych, patriotycznych
 • organizacja zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Organizujemy zajęcia dla dzieci finansowane przez Radę Rodziców:

1 raz w miesiącu jedna z form, koszt 5 zł. za miesiąc:

 • warsztaty artystyczne dla dzieci
 • audycje muzyczne
 • widowiska teatralne

 

1-2 razy w roku, finansowane w części

 • wycieczki krajoznawcze
 • wycieczki do lubelskich teatrów i kin

 

W ramach współpracy z Rodzicami odbywają się:

 • warsztaty dla rodziców i dziadków z psychologiem i pedagogiem z P.P-P w Łęcznej
 • zajęcia otwarte
 • uroczystości rodzinne
 • rodzinne wycieczki
 • konsultacje z nauczycielami i specjalistami
 • angażowanie rodziców w życie grupy i przedszkola
 • zebrania ogólne, grupowe i Rady Rodziców
 • prace społeczne na rzecz grupy, przedszkola

 

Tradycje Przedszkola:

 • organizacja Powiatowego Festiwalu Piosenki i Tańca „DEBIUTY”
 • organizacja przedstawień dla dzieci przez grupę teatralną „Nauczyciele-dzieciom”
 • zajęcia adaptacyjne dla dzieci 2,5-3 letnich w okresie wakacyjnym
 • organizowanie uroczystości dla dzieci i członków rodzin zgodnie z zatwierdzonym „Kalendarzem imprez przedszkolnych”.

 

Zajęcia płatne organizowane przez Studio Ruchu Artystycznego „Dance Sport” Dawid Michalak - taniec towarzyski

 


 

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. — Konfucjusz

 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów

 

Witamy wszystkich przedszkolaków i rodziców
w nowym roku
przedszkolnym 2015/2016.
W tym miejscu przez cały rok znajdą państwo
zdjęcia
z różnorodnych zajęć Waszych pociech w przedszkolu.

Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty
odwiedzając konkretne zakładki strony internetowej.


Uwaga Rodzice!

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Z przyjemnością informujemy, że po zakończonej kontroli przeprowadzonej przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Lublinie, która odbyła się w dniach 10-23czerwca Przedszkole Publiczne nr 2 w Łęcznej otrzymało

najwyższe oceny– A, B, A

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat

funkcjonowania przedszkola.Ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

 • Poziom A – bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań
 • Poziom B – wysoki stopień wypełniania wymagań
 • Poziom C – średni stopień wypełniania wymagań
 • Poziom D – podstawowy stopień wypełniania wymagań
 • Poziom E – niski stopień wypełniania wymagań

 Badaniu poddano trzy obszary:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci -Poziom spełnienia wymagania- A

2. Dzieci są aktywne- Poziom spełnienia wymagania- B

3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji- Poziom spełnienia wymagania- A

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem, który jest

dostępny na stronie internetowej Nadzoru Pedagogicznego SEO

/www.npseo.pl/

certyfikat