Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. — Konfucjusz

 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów

 

Witamy wszystkich przedszkolaków i rodziców
w nowym roku
przedszkolnym 2015/2016.
W tym miejscu przez cały rok znajdą państwo
zdjęcia
z różnorodnych zajęć Waszych pociech w przedszkolu.

Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty
odwiedzając konkretne zakładki strony internetowej.


Uwaga Rodzice!

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Z przyjemnością informujemy, że po zakończonej kontroli przeprowadzonej przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Lublinie, która odbyła się w dniach 10-23czerwca Przedszkole Publiczne nr 2 w Łęcznej otrzymało

najwyższe oceny– A, B, A

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat

funkcjonowania przedszkola.Ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

 • Poziom A – bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań
 • Poziom B – wysoki stopień wypełniania wymagań
 • Poziom C – średni stopień wypełniania wymagań
 • Poziom D – podstawowy stopień wypełniania wymagań
 • Poziom E – niski stopień wypełniania wymagań

 Badaniu poddano trzy obszary:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci -Poziom spełnienia wymagania- A

2. Dzieci są aktywne- Poziom spełnienia wymagania- B

3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji- Poziom spełnienia wymagania- A

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem, który jest

dostępny na stronie internetowej Nadzoru Pedagogicznego SEO

/www.npseo.pl/

certyfikat