Strona główna

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i korzystania z zamieszczonych propozycji działań.

Tydzień II: Temat tygodnia: Walczymy z wirusami i bakteriami - pobierz plik

Materiał - ćwiczenia logopedyczne - pobierz plik

Materiał z j. angielskiego (część 1) na czas nieobecności dzieci w przedszkolu - pobierz plik

Tydzień I: Temat tygodnia: Witaj wiosno - pobierz plik


Drodzy Rodzice!

W związku z tą trudną dla Nas wszystkich sytuacją, przesyłam dla Waszych kochanych Pociech, ale również i dla Was Rodzice, żeby ten czas spędzić wspólnie- materiały edukacyjne do pracy w domu- jak wiadomo sfera emocjonalna dziecka jest bardzo ważna, zwłaszcza teraz, dlatego też propozycje zabaw, ćwiczeń na najbliższy tydzień będą dotyczyć emocji.

Podane zadania pozwolą rozładować napięcie związane z ostatnimi wydarzeniami.

Zachęcam do skorzystania z podanych niżej kart pracy.

Przesyłam również e-mail do kontaktu, gdybyście Państwo mieli pytania, wątpliwości w związku z zaistniałą sytuacją
- służę wsparciem - psychologps@wp.pl.

Życzę Wszystkim przede wszystkim zdrowia, spokoju i cierpliwości.

Do zobaczenia w przedszkolu!

Psycholog Patrycja Słomiany

 


Szanowni Rodzice!

Decyzją Burmistrza Łęcznej z uwagi na poważne
zagrożenie koronawirusem,

od dnia 12 marca do odwołania
Przedszkole Publiczne Nr 2
zostaje zamknięte.

Ten czas powinniśmy spędzić w domu, raczej nie wychodzić.
Ważne, by unikać dużych skupisk ludzi.
W związku z powyższym przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy.
Aby uzyskać zasiłek, należy wypełnić
przygotowane przez ZUS oświadczenie
i dostarczyć je do pracodawcy.

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz

Witamy wszystkich Przedszkolaków i Rodziców
w nowym roku przedszkolnym 2019/2020.

W tym miejscu przez cały rok znajdą Państwo
zdjęcia
z różnorodnych zajęć Waszych Pociech w przedszkolu.

Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty
odwiedzając konkretne zakładki strony internetowej.Ważna informacja dla Rodziców

W związku z informacjami na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa zwracamy szczególną uwagę na konieczność zachowania higieny i częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami GIS.Jednocześnie zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, polecamy Państwu oficjalną stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne na temat koronawirusa:

www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
www.gov.pl/koronawirus
www.psseleczna.pis.gov.ploplaty

WYKAZ OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ZA M-C LUTY pobierz

Numer konta bankowego:
35 1020 3206 0000 8502 0091 2170

Prosimy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka została wyliczona bez zaokrągleń i nadpłat.

rodo

Regulamin korzystania z karty magnetycznej rejestrującej rzeczywisty czas pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Łęcznej
1. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystające z usług Przedszkola.
2. Elektroniczny system ewidencji,rejestruje czas pobytu dziecka w Przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w Przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.
3. Przyprowadzając dziecko Rodzic (opiekun prawny) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w Przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane (urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika sygnałem dźwiękowym i świetlnym – zapala się dioda).
4. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w Przedszkolu. Pracownik przedszkola posiada elektroniczny raport zawierający ilość godzin jakie dziecko spędziło w placówce w danym miesiącu.
5. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest opłata za całodzienne wyżywienie.
6. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka ze względu na brak karty, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola (tj. od godz. 6.00 do godz. 17.00) z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej. Każda w/w sytuacja powinna być zgłoszona intendentowi, celem ujęcia dziecka do przygotowania całodziennego wyżywienia.
7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać dziecko najpóźniej o godz. 8.00. z uwagi na realizację Podstawy programowej w godzinach od 8.00 do 13.00. Po tym czasie wejście do Przedszkola będzie zamknięte.
8. Ze względu na brak w Przedszkolu grup 5 godzinnych (bezpłatnych), minimalny czas pobytu dziecka w Przedszkolu wynosi 6 godzin ( tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00). W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dziecko może być odebrane wcześniej, jak i przyprowadzone później.
9. Rozliczenie godzinowe za pobyt dziecka w Przedszkolu odbywa się na mocy: Uchwały Nr XLIV/239/2018 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 27.02.2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci, któredo końca roku szkolnegow roku kalendarzowym kończa 6 lat w publicznych przedszkolach,oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego ( z późn.zm.)
10. Przedszkole daje w depozyt Rodzicom/opiekunom jedną kartę służącą do rejestracji jednego dziecka w systemie. Rodzic/opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem jej przyjęcie i zwrot.
11. Oprócz karty, o której mowa w punkcie 10 istnieje możliwość nabycia kart dodatkowych. Koszt nabycia dodatkowej karty jest zgodny z obowiązującym cennikiem producenta kart i leży po stronie Rodzica/opiekuna.
12. W przypadku zgubienia, zniszczenia, bądź innej utraty karty magnetycznej Rodzic/opiekun jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola. Na wniosek Rodzica/opiekuna prawnego zostanie wydana nowa karta. Koszt wydania nowej karty jest zgodny z obowiązującym cennikiem producenta kart i leży po stronie Rodzica/opiekuna.
13. Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu naliczania opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu.
14. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łęcznej.
Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2019 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Łęcznej z dnia 10.07.2019r

Poprawiony (czwartek, 26 marca 2020 22:21)