Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Łęcznej ogłasza nabór dzieci w wieku 2,5 – 5 lat

na rok szkolny 2016/2017


w terminie: od 1 do 31 marca 2016r.

Zapisy będą prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty

i

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

INFORMACJA DLA GRUP POWYŻEJ 5 GODZIN:

Przedszkole prowadzi nieodpłatne zajęcia rytmiki, języka angielskiego, zajęcia z logopedą i psychologiem.

Koszty pobytu dziecka w przedszkolu to:

 • dzienna stawka wyżywienia- 4,80 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek);
 • za dzienny pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę zadeklarowaną we wniosku.

INFORMACJA DLA GRUP 5- GODZINNYCH:

 • Dzieci 4-5 letnie mogą zostać zapisane na pięć godzin bezpłatnie,
 • Warunkiem utworzenia takiej grupy jest co najmniej 25 dzieci 4 letnich lub 5- letnich,
 • Brak wymaganej liczby dzieci w danym przedszkolu, spowoduje łączenie tych grup pomiędzy przedszkolami,
 • INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH.

Dzieci 6 letnie będą przyjmowane do grup 5 i 10 godzinnych utworzonych przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Staszica 17 ( zapisy ul. Szkolna 3) i Zespole Szkół Nr 2 ul. Jaśminowa 6. Koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych są takie same jak w przedszkolu. Nabór do oddziałów przedszkolnych prowadzony jest bezpośrednio w/w szkołach.

UMOWY O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA BĘDĄ ZAWIERANE PO ZAKOŃCZENIU NABOBRU DO PRZEDSZKOLA.

Wnioski, oświadczenia i umowa dostępne są na stronie internetowej oraz w gabinecie dyrektora przedszkola.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w gabinecie dyrektora.

Przedszkole nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 


 

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. — Konfucjusz

 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów
 • Pokaz slajdów

 

Witamy wszystkich przedszkolaków i rodziców
w nowym roku
przedszkolnym 2015/2016.
W tym miejscu przez cały rok znajdą państwo
zdjęcia
z różnorodnych zajęć Waszych pociech w przedszkolu.

Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty
odwiedzając konkretne zakładki strony internetowej.


Uwaga Rodzice!

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Z przyjemnością informujemy, że po zakończonej kontroli przeprowadzonej przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Lublinie, która odbyła się w dniach 10-23czerwca Przedszkole Publiczne nr 2 w Łęcznej otrzymało

najwyższe oceny– A, B, A

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat

funkcjonowania przedszkola.Ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

 • Poziom A – bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań
 • Poziom B – wysoki stopień wypełniania wymagań
 • Poziom C – średni stopień wypełniania wymagań
 • Poziom D – podstawowy stopień wypełniania wymagań
 • Poziom E – niski stopień wypełniania wymagań

 Badaniu poddano trzy obszary:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci -Poziom spełnienia wymagania- A

2. Dzieci są aktywne- Poziom spełnienia wymagania- B

3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji- Poziom spełnienia wymagania- A

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem, który jest

dostępny na stronie internetowej Nadzoru Pedagogicznego SEO

/www.npseo.pl/

certyfikat