Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że 1 września 2013r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.z 2013r poz.827). Ustawa zwana(,,przedszkolną) wprowadza m.in. nowe zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.Od 1 września tego roku samorządy w całej polsce zobligowane są do ustalenia nowych stawek opłat. Nie mogą one wynosić więcej niż 1zł za godzinę. Pobyt dziecka w ramach realizacji podstawy programowej tj. 5 godzin jest bezpłatny. Za każdą następną godzinę rodzice ponoszą opłatę w wysokości 1 zł.

W związku z tym opłaty za każdą godzinę ponad podstawę programową wynoszą:

1) 1zł  przy korzystaniu z jednej godziny dziennie ponad podstawę programową x ilość dni w miesiącu

2) 2 zł przy korzystaniu z dwóch  godzin dziennie ponad podstawę programową x ilość dni w miesiącu

3) 3 zł przy korzystaniu z trzech  godzin dziennie ponad podstawę programową x ilość dni w miesiącu
 

4) 4zł przy korzystaniu z czterech  godzin dziennie ponad podstawę programową x ilość dni w miesiącu

5) 5 zł przy korzystaniu z pięciu  godzin dziennie ponad podstawę programową x ilość dni w miesiącu

6) 6zł przy korzystaniu z sześciu godzin dziennie ponad podstawę programową x ilość dni w miesiącu
  

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach:

8.00 – 13.00

Odpłatę za przedszkole rodzice wnoszą  każdego miesiąca  na konto bankowe przedszkola podane poniżej:

Numer konta bankowego:

35 1020 3206 0000 8502 0091 2170

Płacąc dokładnie taką kwotę, jaka została wyliczona bez zaokrągleń i nadpłat.

Do pobrania

Poprawiony (sobota, 28 kwietnia 2018 07:05)