Programy obowiązujące w 2020/2021

Praca wychowawczo - dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Codzienne zajęcia realizujemy w oparciu o Program wychowania przedszkolnego

,,Program wychowania przedszkolnego”/ISBN 9788381087421 /opracowany przez Wiesławę Żabę Żabińską,Wiolettę Majewską i Renatę Paździo., wyd. Grupa MAC S.A.2020.

,Programy uzupełniające:

Program ,,Edukacja regionalna w przedszkolu” - program własny

,,Program edukacji zdrowotnej i wczesnego wspomagania rozwoju ruchowego - Sprawne Rączki” - program własny

Oraz inne programy wspierające realizowane w miarę potrzeb

Realizujemy również przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim:

1.,,Magiczna moc bajek" -to międzynarodowy program czylelniczy którego głównym  celem jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

2.„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- projekt służący rozwojowi czytelnictwa i współpracy między nauczycielami, ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci oraz własnych, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną.

3.,,Akademia Aquafresh"- to Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej. Koncentruje się on na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, aby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak powazny problem, jakim jest pruchnica u dzieci w Polsce.

4. ,,Kubusiowi przyjaciele natury"- program edukacyjny w którym najmłodsi poznaja zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odzywiania.

5.,,Mamo,tato wolę wodę"- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych oraz roli wody w codziennej diecie.

Realizujemy przedsięwzięcia o zasięgu miejskim i regionalnym:

,,Czyste powietrze wokół nas"- program przedszkolnej edukacji antynikotynowej, ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego, pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej

„Skąd się biorą produkty ekologiczne”- program Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej skierowany jest do dzieci  5-letnich uczęszczających do przedszkoli oraz do rodziców  dzieci. Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego, budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat, zwiększenie wiedzy oraz świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno- zdrowotnych.

Atmosfera w przedszkolu oparta jest na wzajemnym zaufaniu, szacunku, twórczej aktywności, wiary w sukces każdego dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości, potrzeb i aspiracji edukacyjnych oraz włączeniu rodziców w prace wychowawczo- dydaktyczną jako współpartnerów.

Poprawiony (środa, 30 września 2020 16:03)