O przedszkolu

 

Przedszkole Publiczne nr 2 mieści się w Łęcznej przy ulicy Staszica 19.

Pracuje tu wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.

Jesteśmy placówką publiczną .Organem prowadzącym jest Gmina Łęczna.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Dokumentem regulującym funkcjonowanie placówki jest Statut Przedszkola Nr 2 w Łęcznej.

Przedszkole nasze posiada 175 miejsc dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci na pobyt całodzienny (jedenastogodzinny).

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17. 00

Przedszkole  posiada  duży, bezpieczny otoczony zielenią  ogród wyposażony w zjeżdżalnie,

huśtawki, bujaki, karuzele i piaskownice z którego korzystają dzieci z siedmiu grup.

W budynku przedszkola znajdują się  sale do zajęć  oraz sala gimnastyczna do gier i zabaw, 

wyposażona w przybory do ćwiczeń gimnastycznych oraz instrumenty do zabaw rytmicznych

i tanecznych. W celu stworzenia miłej i ciepłej atmosfery

wszystkie pomieszczenia są bardzo kolorowe,  udekorowane pracami dziecięcymi. 

 Zapewniamy dzieciom integralny rozwój wszystkich sfer osobowości,

czuwamy nad rozwojem fizycznym, kształtujemy zmysły, uczymy kierowania emocjami ,

rozwijamy sprawności emocjonalne i społeczne wdrażając prawidłowe normy zachowań w grupie.

Poprawiony (sobota, 28 stycznia 2017 14:11)