Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Łęcznej ogłasza nabór dzieci

wieku 2,5 – 5 lat

na rok szkolny 2019/2020

w terminie: od 1 do 29 marca 2019r.

Zapisy będą prowadzone na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe

i

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

INFORMACJA DLA GRUP POWYŻEJ 5 GODZIN:

Przedszkole prowadzi nieodpłatne zajęcia rytmiki, języka angielskiego, zajęcia z logopedą i psychologiem.

Koszty pobytu dziecka w przedszkolu to:

 • dzienna stawka wyżywienia- 5,00 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek);

 • za dzienny pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę zadeklarowaną we wniosku.(Zwolnienia się z opłaty w wysokości 70% drugie dziecko z tej samej rodziny i w wysokości 100% trzecie i następne dziecko z tej samej rodziny oraz w wysokości 100% dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

INFORMACJA DLA GRUP 5-GODZINNYCH:

 • Dzieci 4- 5 letnie mogą zostać zapisane na pięć godzin bezpłatnie,

 • Warunkiem utworzenia takiej grupy jest co najmniej 25 dzieci 4 letnich lub 5- letnich,

 • Brak wymaganej liczby dzieci w danym przedszkolu, spowoduje łączenie tych grup pomiędzy przedszkolami.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

Dzieci 6 letnie będą przyjmowane do grup 5 i 10 godzinnych utworzonych przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Staszica 17 (zapisy ul. Szkolna 53) i Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Jaśminowa 6. Koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych,to tylko dzienna stawka wyżywienia w wysokości 5,00 zł dziennie. Nabór do oddziałów przedszkolnych prowadzony jest bezpośrednio w/w szkołach.

Wniosek i oświadczenia dostępne są na stronie internetowej oraz w gabinecie dyrektora przedszkola.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w gabinecie dyrektora.

Przedszkole nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

► Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o przyjęcie dziecka pobierz

 • Zarządzenie Burmistrza Łęcznej pobierz

 • Uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej wraz z oświadczeniem dla rodziców/ opiekunów pobierz

 • Oświadczenie pobierz

OFERTA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

Proponujemy szeroką gamę zajęć niepłatnych dla dzieci w przedszkolu:

codziennie

 • realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z programem i planem miesięcznym
 • zabawy ruchowe, kołowe, muzyczne, gra na instrumentach, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy z chustą, tunelem, piłką – posiadamy oddzielną salę do tego typu zabaw, wyposażoną w sprzęt, drabinki i lustra

 • wykorzystywanie w zabawach technik czytania globalnego wg Ireny Majchrzak

 • spacery, wycieczki piesze, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 • zabawy w kącikach: fryzjerskim, teatralnym, odkrywców, kosmicznym, konstruktorskim, sklepie, sensorycznym, kąciku książki, kąciku lalek

 • wykorzystywanie metod aktywizujących (drama, burza mózgów, pantomima, Tarczyńskiego, Dennisona, teoria ograniczeń (TOC)

 • wykorzystywanie w zabawach koncepcji pedagogicznej F.W. Froebla – Przedszkole dysponuje froeblowskimi darami (klockami) – w 4 i 5 latkach

 • wykorzystywanie w zabawach pedagogiki zabawy Klauza, wybranych technik Celestyna Freineta, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metody Carla Orfa, Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, bajek terapeutycznych, zabaw integracyjnych.

 • wykorzystywanie w pracy z dziećmi elementów matematyki wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Marii Montessori

 • zabawy logopedyczne dla wszystkich dzieci (typu: wierszyki łamiące języki, ćwiczymy buzię na wesoło itp.)

 • zabawy z językiem angielskim i hiszpańskim według zainteresowań dzieci (zabawy przy piosenkach, słuchanie rozmówek, książeczki, układanki)

1 raz w tygodniu

 • zajęcia logopedyczne indywidualne dla dzieci objętych terapią

 • zajęcia z psychologiem indywidualne i grupowe

 • wypożyczanie przez dzieci książeczek z biblioteki

 • czytanie książek dzieciom przez panie bibliotekarki

2 razy w tygodniu

 • język angielski z lektorem dla wszystkich dzieci

 • rytmika dla wszystkich dzieci

 • zajęcia z religii

1 raz w miesiącu

 • spotkania z ciekawymi ludźmi,

 • poznawanie różnych zawodów

cyklicznie

 • realizacja innowacji pedagogicznych „Zdrowy, sprawny i rozważny nasz przedszkolak każdy”, „Przedszkole łączy pokolenia”

 • realizacja własnych programów „Program edukacji regionalnej”, „Sprawne rączki”, „Zabawy w teatr”, „Akademia małego czytelnika”, „Program adaptacyjny dla 3 latków”

 • realizacja projektów edukacyjnych ogólnopolskich „Mamo, tato wolę wodę”, „Dzieciństwo bez próchnicy”, „Akademia zdrowego przedszkolaka”, „Czyste powietrze wokół nas”, ”Kubusiowi przyjaciele natury”

 • realizacja własnych projektów „Tydzień eksperymentów”, „Dzień bez zabawek”, „Kolorowy tydzień”, „Mój przyjaciel miś”

 • zajęcia kulinarne – robienie kanapek, sałatek, pieczenie babeczek z owocami, szaszłyki owocowo-warzywne

 • udział w olimpiadzie sportowej, konkursach plastycznych, wokalnych, teatralnych, tanecznych, recytatorskich

 • udział w akcjach charytatywnych

 • udział dzieci w uroczystościach lokalnych, rodzinnych, patriotycznych

 • organizacja zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Organizujemy zajęcia dla dzieci finansowane przez Radę Rodziców:

1 raz w miesiącu jedna z form, koszt 5 zł. za miesiąc:

 • warsztaty artystyczne dla dzieci

 • audycje muzyczne

 • widowiska teatralne

1- raz w roku, finansowane w części

 • wycieczki krajoznawcze

 • wycieczki do lubelskich teatrów i kin

W ramach współpracy z Rodzicami odbywają się:

 • warsztaty dla rodziców i dziadków z psychologiem i pedagogiem z P.P-P w Łęcznej

 • zajęcia otwarte

 • uroczystości rodzinne

 • rodzinne wycieczki

 • konsultacje z nauczycielami i specjalistami

 • angażowanie rodziców w życie grupy i przedszkola

 • zebrania ogólne, grupowe i Rady Rodziców

 • prace społeczne na rzecz grupy, przedszkola

Tradycje Przedszkola:

 • organizacja Powiatowego Festiwalu Piosenki i Tańca „DEBIUTY”

 • organizacja przedstawień dla dzieci przez grupę teatralną „Nauczyciele-dzieciom”

 • zajęcia adaptacyjne dla dzieci 2,5-3 letnich w okresie wakacyjnym

 • organizowanie uroczystości dla dzieci i członków rodzin zgodnie z zatwierdzonym „Kalendarzem imprez przedszkolnych”.

Zajęcia płatne organizowane przez Studio Ruchu Artystycznego „Dance Sport” Dawid Michalak - taniec towarzyski


Poprawiony (sobota, 09 lutego 2019 11:18)