RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPY MŁODSZE

 

 

8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

 

6.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ortofoniczne,oddechowe,słuchowe itp.

 

8.00-8.30 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Poranne ćwiczenia gimnastyczne .Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu 

 

8.30-8.45 Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

 

9.00-9.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą( kierowane) oraz niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe ,rytmika,zabawy z językiem obcym nowożytnym przygotowujące dziecido posługiwania się tym językiem.

 

9.30-10.15 Swobodne zabawy w kącikach tematycznych. Rozwijanie zainteresowań.

 

10.15-10.30 Przygotowanie do drugiego śniadania, drugie śniadanie.

 

10.30-11.30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem ( nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące .

 

11.30-12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne w WC i łazience. Dalszy ciąg prac dyżurnych .

 

12.00-12.30 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

 

12.30-14.00 Przygotowanie do odpoczynku (nauka samodzielnego przebierania się, składania ubrań, odwracania na prawą stronę). Relaks. Słuchanie bajek i muzyki-wyciszenie.

 

14.00- 14.30 Czynności samoobsługowe.Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

 

14.30- 15.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna .Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej,czytanie fragmentów książek.

 

15.00- 17.00 Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem. Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, planszowe przy stolikach w małym zespole,porządkowanie sali .Rozchodzenie się dzieci

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPY STARSZE

 

8.00– 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

 

6.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ortofoniczne,oddechowe,słuchowe itp.

 

8.00-8.30 Praca wyrównawcza, z dzieckiem zdolnym, poranne ćwiczenia gimnastyczne.Zabawy ruchowe.

 

8.30-9.00 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Śniadanie, doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

 

9.00-9.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.Zgodnie z tematyka programową.Zabawy ruchowe,rytmika, zabawy z językiem obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.Zajęcia dodatkowe( w tym religia na wniosek rodziców).

 

9.45-10.00  Przygotowanie do drugiego śniadania ,drugie śniadanie.Swobodne zabawy w kącikach tematycznych. Rozwijanie zainteresowań.

 

10.00-10.30  Zabawy swobodne w kącikach tematycznych wg pomysłów dzieci.Rozwijanie zainteresowań.

 

10.30-11.30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz ( nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne na placu, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące

 

11.30-12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne w WC i łazience. Dalszy ciąg prac dyżurnych - nauka nakrywania stołów .

 

12.00-12.15 Obiad .Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole

 

12.15- 12.30 Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk

 

12.30-13.00 Relaks. Słuchanie bajek , muzyki-odpoczynek  przy muzyce i bajkach relaksacyjnych.

 

13.30-13.45 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej,muzycznej,ruchowej dzieci.Zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat ,zabawy w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

13.45- 14.15  Czynności porządkowe i samoobsługowe. Podwieczorek.

 

14.15- 17.00  Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci.Zabawy i gry edukacyjne ,planszowe przy stolikach w małym zespole ,układanie puzzli, czytanie fragmentów książek ,ćwiczenia grafomotoryczne,prace porządkowe w sali.Zabawy  kołowe inspirowane przez wychowanków .Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

 

Poprawiony (niedziela, 17 września 2017 07:54)