Przedszkole
Ćwiczyć każdy może

,,Ruch w przedszkolu:edukacja zdrowotna”-Obszar nr III

Edukacja zdrowotna w naszym przedszkolu opiera się na potrzebach zdrowotnych wychowanka, które zależne są od rozwoju dziecka. Okres przedszkolny szczególnie sprzyja promocji zdrowia fizycznego, ze względu na dobroczynny wpływ aktywności ruchowej na dziecko. Duży wpływ na rozwój ma hartowanie, które zależy od stopnia korzystania z naturalnych czynników takich jak słońce, powietrze, woda, doboru i ich umiejętności prowadzenia zabaw i ćwiczeń. Potrzeba ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym jest szczególnie duża, a wręcz niezbędna. Systematycznie i prawidłowo prowadzone ćwiczenia rozwijają i doskonalą takie cechy motoryczne jak : szybkość, siłę, zwinność, wytrzymałość, uczą sprawności ruchowej, w biegu, w skokach, wspinaniu, rzutach, chwytach, itp.

Dzieci uwielbiają zimę. Zabawy na sankach, lepienie bałwana, rzucanie się śnieżkami – wszystko to jest ekscytujące i nowe, bo zdarza się tylko w zimie. Nasze przedszkolaki wyruszyły na plac zabaw by wykorzystać ulubiony dar natury.
Chodziły po śladach, rzucały kulami do celu, bawiły się w śnieżki, aktywnie, twórczo i zdrowo spędzamy czas w przedszkolu! Każdą wolną chwilę wykorzystujemy na zabawę na świeżym powietrzu. : biegają, zjeżdżają ze zjeżdżalni, huśtają się, korzystają ze sprzętu sportowego. Pamiętają o zasadach bezpieczeństwa na placu zabaw

Scenariusz zajęć ruchowych w terenie.

Akcja „Ćwiczyć każdy może”.
Zadanie: Ruch w przedszkolu.
Obszar nr 3 - edukacja zdrowotna
Grupa :3-latki
Temat zajęcia :My się zimy nie boimy.

Cele:
-kształtowanie sprawności ruchowej podczas zabaw w terenie,
-wdrażanie do systematycznego przebywania na świeżym powietrzu,
-zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu,
-uświadomienie znaczenia ruchu dla zdrowia.
Realizowane obszaru z podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
5.3 Jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo.
5.4 Uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
6.5 Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie gdzie może się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
Metoda; Podająca- objaśnienia zabaw ,
               Praktycznego działania- zabawy ruchowe
                Eksponująca- ilustracje.
Przebieg zajęcia
.

1.Oglądanie ilustracji „Zabawy na śniegu .”-omówienie zachowań bohaterów ze wskazaniem     zachowań właściwych i niewłaściwych.

2.Przygotowanie do wyjścia na plac przedszkolny; samodzielne działania dzieci podczas prób zakładania butów ,kurtek, czapek .Zwrócenie uwagi na konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.


4.Zabawa ruchowa „Zimowa rozgrzewka”
   Dzieci stoją w luźnej gromadce i wykonują ruchy do rymowanki;
   „Gdy chcesz rozgrzać zimne dłonie, trzeba wciąż uderzać o nie,
     gdy chcesz rozgrzać zimne nogi, musisz tupać do podłogi,
   gdy chcesz rozgrzać całe ciało, musisz skakać, by nie stało.”

5.Zabawa ruchowa „Przejdź po moich śladach”:
Dzieci dobierają się w pary, jedno chodzi w różnych kierunkach , drugie próbuje przejść po jego śladach.

6.Zabawa „Celny rzut”.
Dzieci rzucają do wybranego przez nauczyciela celu śnieżkami.
7.Zabawa muzyczno ruchowa do piosenki „Panie bałwanie”
Dzieci poruszają się po obwodzie kola wokół bałwana i inscenizują piosenkę
„Panie bałwanie, panie bałwanie ,
pięknie się kłaniam na powitanie.
Może pan powie czemu pan zbladł?
Pewnie za mało jarzyn pan jadł.

Jestem lekarzem chcę pomóc panu.
przepiszę panu butelkę tranu,
i niech pan pije z marchewki sok ,
będzie pan zdrowy przez cały rok!

8.Zabawy swobodne na śniegu.

9. Powrót do przedszkola.

Zima na placu Zima na placu Zima na placu
Zima na placu Zima na placu Zima na placu
Zima na placu Zima na placu Zima na placu
Zima na placu Zima na placu Zima na placu
Zima na placu Zima na placu Zima na placu
Zima na placu Zima na placu Zima na placu
Zima na placu Zima na placu Zima na placu
Zima na placu Zima na placu Zima na placu
Zima na placu Zima na placu  

Co roku realizujemy programy:
- profilaktyki antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas””
- program profilaktyki zdrowych zębów „Akademia Aquafresh”,

- program edukacyjny ,,Akademia zdrowego przedszkolaka”

- projekt edukacyjny "Mamo tato wolę wodę”

-Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” i ,,Klimatolubne przedszkolaki”

 Akademia zdrowia Akademia zdrowia Akademia zdrowia
 Akademia zdrowia Akademia zdrowia Akademia zdrowia
 Akademia zdrowia Akademia zdrowia Akademia zdrowia
 Akademia zdrowia Akademia zdrowia Akademia zdrowia
 Akademia zdrowia Akademia zdrowia Akademia zdrowia
 Akademia zdrowia Akademia zdrowia  

 Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik” Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik” Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik”
 Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik” Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik” Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik”
 Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik” Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik” Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik”
 Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik” Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik” Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik”
 Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik” Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik” Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik”
 Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik” Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik” Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik”
 Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik” Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik” Kurs pierwszej pomocy,, Mały Ratownik”

gallery4 gallery4 gallery4
gallery4 gallery4 gallery4
gallery4 gallery4 gallery4
gallery4 gallery4 gallery4
gallery4 gallery4 gallery4
gallery4 gallery4 gallery4
gallery4 gallery4 gallery4

 ,,Akademia Aquafresh” ,,Akademia Aquafresh” ,,Akademia Aquafresh”
 ,,Akademia Aquafresh” ,,Akademia Aquafresh” ,,Akademia Aquafresh”
 ,,Akademia Aquafresh” ,,Akademia Aquafresh” ,,Akademia Aquafresh”
 ,,Akademia Aquafresh” ,,Akademia Aquafresh” ,,Akademia Aquafresh”
 ,,Akademia Aquafresh” ,,Akademia Aquafresh” ,,Akademia Aquafresh”
 ,,Akademia Aquafresh” ,,Akademia Aquafresh” ,,Akademia Aquafresh”
 ,,Akademia Aquafresh” ,,Akademia Aquafresh” ,,Akademia Aquafresh”
 ,,Akademia Aquafresh”   

 "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”
 "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”
 "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”
 "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”
 "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”
 "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”
 "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”
 "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”
 "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”
 "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”
 "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”
 "Mamo, Tato wolę wodę!”  "Mamo, Tato wolę wodę!”  

Prowadzimy zajęcia edukacyjne na temat zdrowego odżywiania. Odbywają się spotkania z  pielęgniarką ,stomatologiem, lekarką, ratownikiem medycznym.

Realizując tematykę ,,Dbam o zdrowie” dzieci z grupy 3–4 i 4 latki wykonały kolorowe kanapki z produktów lubianych przez dzieci. Dzieci przyniosły z domu niezbędne do tego zadania produkty: zdrowe warzywa ( pomidory, ogórki, cebulę, szczypiorek, sałatę, paprykę), oraz produkty posiadające białko: jajka, ser oraz wędlinę. Zajęcie poprzedzone było pogadanką na temat zdrowego jedzenia, sposobu robienia kanapek oraz zachowania się przy stole z produktami i podczas spożywania posiłku. Mali kucharze samodzielnie komponowali swoje kanapki, a każda z nich była pomysłowa a przede wszystkim zdrowa.

SCENARIUSZ ZAJĘCIA EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Temat: Dbamy o zdrowie - „ Kanapki pełne witamin”
Grupa 4-latki

Zadanie nr 3 - Ruch w przedszkolu – edukacja zdrowotna

Obszary PP:1/2,2/2,5/1.


Cele ogólne: 
-kształtowanie u dzieci odpowiednich nawyków żywieniowych
-rozwijanie kreatywności i wyobraźni podczas robienia kanapek
-dbanie o higienę podczas sporządzania posiłków

-nauka rozpoznawania warzyw, w tym badanie cech warzyw różnymi

zmysłami (wzrok, dotyk, smak).

-uświadomienie dzieciom, że warzywa mają dużą wartość odżywczą i ich

obecność w codziennej diecie jest niezbędna.

-kształtowanie nawyku jedzenia warzyw przy każdym posiłku.


Cele operacyjne: dziecko
•wypowiada się na temat swoich ulubionych potraw
•nazywa produkty
•wie, jakie produkty są zdrowe, a jakie nie powinno się często spożywać
•rozumie potrzebę spożywania zdrowych produktów
•rozumie konieczność przezwyciężania uprzedzeń do niektórych potraw
•rozpoznaje i nazywa produkty, z których będą przygotowywane kanapki
•zachowuje higienę podczas przygotowywania kanapek 
•spożywa przygotowane kanapki

Metody pracy:
•słowna- rozmowa, objaśnienia
•oglądowa- obrazki, produkty spożywcze
•czynna- praktycznych działań

Formy pracy: 
•praca z cała grupą
•praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
obrazki; karton ze słoneczkami (buzia uśmiechnięta, buzia smutna); klej; płyta CD; produkty spożywcze: chleb, masło, ogórek kiszony, pomidor, rzodkiewka, wędlina, ser żółty, serek topiony, jajko na twardo, sałata,szczypiorek; nożyk plastikowy, deseczka, talerzyki, fartuszki.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1.Powitanie dzieci  

2.Wypowiedzi dzieci na temat swoich ulubionych potraw; próby wyjaśnienia, dlaczego one im najbardziej smakują.

3.„Wesołe słoneczko- smutne słoneczko”- rozpoznawanie i nazywanie produktów na obrazkach. Określanie, które produkty są zdrowe, a których nie powinno się często spożywać. Zwrócenie uwagi na korzyści płynące ze spożywania zdrowych produktów.

4.Zabawa ruchowo- naśladowcza przy piosence- „W sklepie warzywnym””

5.Zaproszenie dzieci do wspólnego robienia kanapek. Przypomnienie o przestrzeganiu zasad higieny przed przygotowywaniem posiłków- odpowiednie przygotowanie miejsca, w którym będzie przygotowywany posiłek, dokładne umycie rąk, założenie fartuszków, chusteczek na głowę.

6.„Kolorowe kanapki”- rozpoznawanie i nazywanie przygotowanych produktów. Zachęcanie do wykonania ładnej kompozycji produktów na kanapce. Przypomnienie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożem.

7.Oglądanie kanapek zrobionych przez dzieci. Degustacja kanapek .Wypowiedzi dzieci na temat smaku kanapek. Przezwyciężanie u dzieci uprzedzeń do niektórych produktów. 

8.Zabawa ruchowa do piosenki ,,Witaminki”.

9. Porządkowanie sali.

Smacznie, zdrowo, kolorowo Smacznie, zdrowo, kolorowo Smacznie, zdrowo, kolorowo
Smacznie, zdrowo, kolorowo Smacznie, zdrowo, kolorowo Smacznie, zdrowo, kolorowo
Smacznie, zdrowo, kolorowo Smacznie, zdrowo, kolorowo Smacznie, zdrowo, kolorowo
Smacznie, zdrowo, kolorowo Smacznie, zdrowo, kolorowo Smacznie, zdrowo, kolorowo
Smacznie, zdrowo, kolorowo Smacznie, zdrowo, kolorowo Smacznie, zdrowo, kolorowo
Smacznie, zdrowo, kolorowo Smacznie, zdrowo, kolorowo  

 Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc
 Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc
 Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc
 Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc
 Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc
 Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc
 Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc

Robimy deser owocowy Robimy deser owocowy Robimy deser owocowy
Robimy deser owocowy Robimy deser owocowy Robimy deser owocowy
Robimy deser owocowy Robimy deser owocowy Robimy deser owocowy
Robimy deser owocowy   

gallery10 gallery10 gallery10
gallery10 gallery10 gallery10
gallery10 gallery10 gallery10
gallery10 gallery10 gallery10
gallery10   

6 listopada 2013r odbyły się zajęcia z panią doktor mama Igorka K. i panią pielęgniarką.
Dzieci zapoznały się z pracą lekarza i pielęgniarki, miały możliwość leczenia misia- ,,Kubusia Puchatka”, który został podłączony do kroplówki.
Każde dziecko mierzyło sobie temperaturę specjalnym termometrem a stetoskopem dzieci samodzielnie słuchały bicia swojego serca, wykonany został również pokaz zakładania opatrunku, a potem pani mierzyła dzieciom ciśnienie

 Zajęcia otwarte Zajęcia otwarte Zajęcia otwarte
 Zajęcia otwarte Zajęcia otwarte Zajęcia otwarte
 Zajęcia otwarte Zajęcia otwarte Zajęcia otwarte
 Zajęcia otwarte Zajęcia otwarte Zajęcia otwarte
 Zajęcia otwarte Zajęcia otwarte Zajęcia otwarte
 Zajęcia otwarte Zajęcia otwarte Zajęcia otwarte
 Zajęcia otwarte Zajęcia otwarte Zajęcia otwarte
 Zajęcia otwarte   

Poznajemy zawody naszych rodziców Poznajemy zawody naszych rodziców Poznajemy zawody naszych rodziców
Poznajemy zawody naszych rodziców Poznajemy zawody naszych rodziców Poznajemy zawody naszych rodziców
Poznajemy zawody naszych rodziców Poznajemy zawody naszych rodziców Poznajemy zawody naszych rodziców
Poznajemy zawody naszych rodziców Poznajemy zawody naszych rodziców Poznajemy zawody naszych rodziców
Poznajemy zawody naszych rodziców Poznajemy zawody naszych rodziców Poznajemy zawody naszych rodziców

Poprawiony (czwartek, 11 czerwca 2015 14:37)