Przedszkole
Ćwiczyć każdy może

,,Ruch w przedszkolu: wychowanie fizyczne-zajęcia edukacyjne” Obszar nr I

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE

Ćwiczenia gimnastyczne w naszym przedszkolu zajmują wyjątkowe miejsce. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie. Przyczyniają się do ogólnego rozwoju dzieci i wspierają ich aktywność. Dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu, rozwijają sprawność ruchową ćwicząc i doskonaląc takie elementy jak: chód, bieg, podskok, rzut, pokonywanie przeszkód itp. Wychowanie fizyczne w przedszkolu zaspokaja duże potrzeby ruchowe dziecka, rozwija jego sprawność użytkową i ruchową. Ruchy dziecka stają się bardziej skoordynowane, harmonijne, szybsze. W grupach prowadzone były różne zajęcia ruchowe w ramach akcji „ Ćwiczyć każdy może”.

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI RUCHOWEJ

Grupa: 5– latki

Zadanie i obszar akcji „Ćwiczyć każdy może”:

Zadanie nr 1 - Ruch w przedszkolu –zajęcia edukacyjne

Obszar PP:5/3,5/4,2/4

Przybory – woreczki, laski gimnastyczne

Cele:

-          stawianie dzieciom zadań do wykonania

-          kształtowanie cech psychomotorycznych, refleksu, spostrzegawczości, orientacji, koordynacji ruchów, zręczności

-          wprowadzenie radosnego nastroju, aktywnego uczestnictwa w zajęciach

Metoda – zadaniowa

Rodzaj ćwiczeń

Nazwa i opis ćwiczenia

Czynności dzieci

I. Ćw. orientacyjno-porządkowe i kształtujące poprawną postawę ciała

II. Ćw. ramion

Ćw. tułowia – skłony w przód

Ćw. nóg

Ćw. równowagi

Ćw. mięśni brzucha

Ćw. mięśni grzbietu

Ćw. równowagi

Czworakowanie

Rzuty

Ćw. dużych grup mięśniowych

III. Ćw. oddechowe i uspokajające

Woreczek na głowie, maszeruj kilka kroków, wykonaj siad skrzyżny tak, aby woreczek nie spadł

Rozsypka, połóż woreczek na podłodze, bieg, na sygnał zatrzymaj się przy woreczku

Przełóż woreczek górą nad głową z ręki do ręki

Pozycja stojąca, w rozkroku. Laska trzymana oburącz przed sobą - wznieś laskę w górę i opuść w dół, ramiona proste

Siad skrzyżny – woreczki pod brodą. Połóż woreczek jak najdalej przed sobą. Trzymaj woreczek pod brodą, wychyl się jak najdalej do przodu, nie upuść woreczka.

Postawa zasadnicza, laska trzymana przed sobą – dotknąć kolanem do laski, na zmianę prawą i lewą nogą

Dz. stoją w rozsypce, w lekkim rozkroku trzymają woreczek oburącz, skłon do lewej nogi, położenie woreczka na stopie, na sygnał podrzucenie woreczka i łapanie go oburącz

Rozsypka, trzymając woreczek między kolanami, wykonanie przysiadu (klęk podparty) wstają by nie upuścić woreczka

Rozsypka , każdy trzyma woreczek, podnieść kolano, przeżuć woreczek pod kolanem w górę i złap w powietrzu

Leżenie tyłem, nogi ugięte w kolanach, laska pod kolanem, przyciąganie kolan do czoła, ze zmianą lewa i prawa noga

Podnieś nogi ugięte w kolanach, przełóż pod nimi woreczek, wróć do leżenia

Pokaż ręką prawą/lewą z woreczkiem sufit

Woreczek na lewej stopie, idź tak, żeby nie zgubić woreczka. Przełóż woreczek na prawą stopę, wykonaj to samo ćwiczenie

Stanie w rozsypce. Woreczek na podłodze, obejdź go na czworaka w prawą/lewą stronę, stań prosto

Stojąc w miejscu podrzuć i złap woreczek tak, żeby nie upadł

Ustawienie w rzędzie -

rzut woreczkiem do kosza

Ustawienie w parach tyłem do siebie w niedużym rozkroku. Podaj woreczek górą i dołem nie uginając kolan

Leżenie tyłem, nogi ugięte w kolanach, ramiona wzdłuż tułowia- wznos rąk w górę(wdech nosem), opuszczanie (wydech ustami)

Marsz po kole i śpiewanie piosenki

Dz. Kładą woreczki na głowie wykonują siad skrzyżny (proste plecy), wstają, ćw. powtarzają kilka razy

Szybkie reagowanie na sygnał, ćw. powtarzamy kolka razy

Plecy proste- dz. przekładają woreczek nad głową, powtarzają ćw. kilkakrotnie

Dz. stoją w lekkim rozkroku trzymając laskę gimnastyczną oburącz, wznoszą ją do góry i opuszczają, ramiona przy tym ćw. są proste

Dz. siedzą w tzw. Siadzie skrzyżnym, woreczki trzymają pod brodą, bez odrywania pośladków od podłoża kładą woreczki jak najdalej przed sobą.

Dz. stoją i trzymają laski przed sobą – dotknij kolanem do laski (ramiona proste) raz prawą raz lewą nogą

Dz. stoją w rozkroku trzymając oburącz woreczek. Wykonał skłon do lewej nogi i połóż woreczek na stopie następnie na mój sygnał podrzuć i złap worek oburącz, ćw. wykonujemy kilkakrotnie

Dz. stoją w rozsypce a woreczki trzymają między kolanami, wykonaj przysiad tak, żeby woreczek nie wypadł, ćw. powtarzamy kilka razy

Dz. stoją w rozsypce z woreczkami w rękach, podnieś kolano i przeżuć pod nim woreczek w górę i złap woreczek

Dz. leżą tyłem z nogami ugiętymi w kolanach, przyciągnij kolano do czoła, raz lewą raz prawą nogę, ćw. można wykonać kilka razy.

Dz. leżą tyłem uginają nogi w kolanach i przekładają pod nimi woreczki

Dz. leżą na brzuchu, trzymając woreczek w ręku unoszą rękę z woreczkiem do góry, ze zmianą ręki lewa/prawa

Dz. stoją w rozsypce na stopie leży woreczek, staraj się iść jak najdłużej, by woreczek nie spadł

Dz. stoją w rozsypce, woreczki leżą na podłodze, obejdź woreczek na czworakach najpierw w prawą potem w lewą stronę, po wykonaniu zadania stań prosto.

Dz. stoją w miejscu i starają się podrzucić i złapać woreczek oburącz.

Dz. stoją w rzędzie starają się rzucić celnie do ustawionego przed nimi kosza.

Dz. stoją w parach, tyłem do siebie, podają woreczek górą i dołem starając się nie uginać nóg w kolanach

Dz. leżą na plecach z nogami ugiętymi w kolanach, ramiona wzdłuż tułowia, unią ręce w górę z jednoczesnym wdechem przez usta, opuszczając ręce wydech przez nos

Grupa: 5– latki

Temat zajęcia: Ćwiczenia gimnastyczne z elementami metody R. Labana –„Wiosenna wycieczka”

Zadanie i obszar akcji „Ćwiczyć każdy może”:

Zadanie nr 1 - Ruch w przedszkolu –zajęcia edukacyjne

Obszar PP:5/3,5/4,2/4,8/2

Cele:

poznawczy:

-        zapoznanie dzieci z nową formą ruchu – umiejętności wyczucia ciała i przestrzeni,

-        przyswajanie wiadomości dotyczących bezpieczeństwa podczas wykonywania zabaw i ćwiczeń

kształcący:

-        rozwijanie pomysłowości, ekspresji ruchowej,

-        kształcenie płynności ruchu i poczucia rytmu

wychowawczy:

-        wdrażanie do zdyscyplinowania, samokontroli, zaradności,

-        rozwijanie inwencji twórczej

Motoryka: poprawne wykonywanie ćwiczeń: umiejętność skoków zajęczych, cwału konia.

Umiejętności: współpraca w grupie, doskonalenie zwinności, płynności ruchów, gibkości, koordynacji ruchowej, czujności.

Wiadomości:

-        poznanie pierwszych wiosennych kwiatów (zawilec, fiołek, przebiśnieg, krokus),

-        poznanie pojęcia: szybko, wolno, lekko, ciężko.

Forma: inspiracji ruchowej wg R. Labana

Metoda: zabawowo – naśladowcza, metoda R. Labana

Forma: indywidualna, frontalna, pracy we zespołach

pomoce: tamburino, magnetofon, płyta z nagraniem

Przebieg zajęcia:

Lp

Zadania

Opis zabaw lub ćwiczeń

Uwagi

1.

Ćwicz. organizacyjno – porządkowe

Marsz w rytm muzyki.

Powitanie.

Podanie celu zajęć.

Dzieci wyruszają na wycieczkę w rytm wesołej muzyki

Dzisiaj chciałabym pójść z wami na wycieczkę, aby przywitać Panią Wiosnę Jak myślicie – gdzie możemy ją spotkać? Więc chodźmy na wycieczkę do lasu.

2.

Umiejętność wyczucia własnego ciała i przestrzeni.

Przechodzenie przez rzeczkę – zabawa z elementem skoku. Dzieci naśladują zdejmowanie butów, podwijanie spodni, przechodzenie po kamieniach szybko, ale ostrożnie żeby się nie zmoczyć.

powtórzyć 2 razy

3.

Wyczucie płynności ruchów.

Dzieci znajdują się na łące wśród pasących się koni. Zabawa z elementem czworakowania. naśladowanie konia grzebiącego nogą. W staniu jednonóż uderzenie palcami stopy lewej i prawej o podłogę na zmianę.

N. wyjaśnia zadanie

4.

Wyczucie ciężaru, siły, energii, czasu.

„Przeciąganie gałęzi”

Na wąskiej ścieżce leży stos gałęzi i trzeba je usunąć, aby można było iść dalej:

a)      ćwiczenie w dwójkach – jedno dziecko jest gałęzią, kładzie się tyłem na podłodze, drugie stara się je przeciągnąć parę kroków.

b)      pchanie zepsutego samochodu

zmiana ról na odgłos tamburina

5.

Kształcenie czujności, rozwijanie pomysłowości

Improwizacja ruchowa: „Skradanie się do os”

a)      Dzieci idą wąską ścieżką, zauważyły stado os. Chciały je podpatrzeć skradając się, ale osy je zauważyły i zaczęły krążyć nad ich głowami. Dzieci opędzają się przed osami w dowolny sposób.

b)     Podpatrywanie pasącej się sarenki.

Dz. naśladują skradanie się do os: wolno, ostrożnie i prawie w bezruchu. Potem dz. naśladują opędzanie się od os.

6.

Kształcenie płynności ruchów, wyczucie przestrzeni i czasu.

„Przedzieranie się przez gęsty las” – improwizacja.

a)      Las jest bardzo gęsty, trzeba przedzierać się przez krzaki, zarośla, odginać gałęzie, przechodzić pod nisko opuszczonymi gałęziami drzew.

b)      Wskazywanie i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów (fiołki, zawilce, itp.)

Dz. mają wymyślać i naśladować różne sposoby przedzierania się przez gęsty las.

7.

Ćwicz. oddechowe

Ptaki siedzące na gałęziach drzew przyglądają się dzieciom, fruwając z gałęzi na gałąź gubią piórka. Dz. zbierają piórka i dmuchają w górę.

Dz. naśladują fruwanie ptaków, potem dmuchają piórka do góry – starają się utrzymać je jak najdłużej w powietrzu.

8.

Kształcenie zwinności i sprawności.

„Zające na łące”

Idąc dz. obserwują zające jak stają słupka, nastawiają uszu, szybko uciekają.

Dz. poprzez gest i mimikę naśladują zachowanie się zajęcy

9.

Wyczucie świadomości własnego ciała.

„Ucieczka jeża”

Na polanie dz. spostrzegają jeża, idą za nim. Jeż zmęczony rezygnuje z ucieczki, zwija się w kłębek, leży nieruchomo.

Naśladowanie zachowania się jeża.

10.

Kształcenie wyobraźni, wyczucia przestrzeni i czasu.

„Drzewa na wietrze”

a)      duże i małe: Dz. naśladują kołysanie się drzew, gałęzie uginają się – naśladowanie ruchów lekkich, elastycznych

b)      grabienie, robienie porządków

 

11.

Ćwiczenie uspokajające

Zmęczone wędrówką dz. siadają na pniach drzew, trawie. Po krótkim odpoczynku dz. wracają z wycieczki.

Dz. w dowolny sposób odpoczywają, kładą się na podłodze w różnych pozycjach.

12.

Ćwicz. org. – porządkowe

Zbiórka, podsumowanie zajęć.

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU
EDUKACJI RUCHOWEJ

Grupa: 6 – latki

Temat: Zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem szarf gimnastycznych.

Zadanie i obszar akcji „Ćwiczyć każdy może”:

Zadanie nr 1 - Ruch w przedszkolu –zajęcia edukacyjne

Obszar PP:5/3,5/4,2/4,8/2

Cele ogólne:

 • Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych,
 • Uświadamianie korzyści dla organizmu wynikających z ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności,
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń
 • Wyrabianie umiejętności działania zespołowego.
 • Wyrabianie umiejętności łączenia ruchu z muzyką.

Metody:

Czynne – zadaniowa, zabawowa
Oglądowe – pokaz,

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta CD, szarfy gimnastyczne.

Przebieg:

I Część wstępna:

1.Powitanie: Zbiórka w szeregu omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.

2. Marsz po obwodzie koła, rozgrzewka, przygotowanie do zajęć.

Zabawa – bieżna „Berek Lawina” – każdy następny złapany pobiera szarfę i też jest berkiem.

II Część główna

Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem szarf:

Rozdanie dzieciom szarf. Dzieci siedzą w kole, nauczyciel kolejno rozdaje szarfy.

Ćwiczenia kształtujące z szarfami:

- w rozsypce po całej sali – wiatraczek 5 obrotów w prawo i 5 obrotów w lewo

- ćw. ramion – postawa wysoka: rozciągniętą szarfę unosimy przodem przód, w górę, w przód, w dół – 10 razy

- ćw.tułowia – wchodzenie nogami do szarfy, przeplot szarfy w górę – 6 razy

- ćw. szyi – mały rozkrok: przytrzymanie szarfy brodą, upuszczenie i chwyt – 6 razy

- ćw.nóg – przeplatanie szarfy pod uniesionymi kolanami naprzemiennie, 10 przysiadów,

- ćw.tułowia w pł.czołowej – siad skrzyżny: ręce lekko oparte o podłoże w bok, skłony boczne sięgając dłonią jak najdalej w bok, w przód,

- ćw. mm.brzucha – siad prosty: szarfę dajemy na stopy, przejście do leżenia tyłem, do siadu z zabraniem szarfy,

- ćw. tułowia – w leżeniu przodem ramiona wyciągnięte do przodu z szarfą z jednoczesnym wznosem tułowia i nóg – 6 razy

- ćw. skocznościowe – szarfę rozkładamy na podłodze i przeskakujemy ją obunóż – 10 razy.

Wyścig rzędów- Stajemy w parach tworzymy dwa rzędy .na sygnał biegniemy przekładamy szarfę od góry do dołu, kto szybciej i wracamy na miejsce.                

Rytmiczny marsz przy piosence ,,Maszeruje wiosna”, śpiewanie piosenki

III Część końcowa:

 • Relaks – dzieci kładą się podłodze i przy spokojnej muzyce z cyklu „Muzyka relaksacyjna” wykonują głębokie wdechy nosem oraz wydechów ustami.
 • Podsumowanie zajęć ocena zaangażowania dzieci.
 • Podziękowanie za zabawę.

 

 gimnastyka gimnastyka gimnastyka
 gimnastyka gimnastyka gimnastyka
 gimnastyka gimnastyka gimnastyka
 gimnastyka gimnastyka gimnastyka
 gimnastyka gimnastyka gimnastyka
 gimnastyka gimnastyka  

Ruch to także zabawy i taniec które towarzyszą naszym przedszkolakom podczas różnych imprez i uroczystości w ciągu całego roku szkolnego, podczas andrzejek, balu karnawałowego, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki czy Dnia Dziecka. To wyjazdy na wycieczki i wyjścia na spacery .

 spacery spacery spacery
 spacery spacery spacery
 spacery spacery spacery
 spacery spacery spacery

 WYCIECZKA DO POWIATOWEJ KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ WYCIECZKA DO POWIATOWEJ KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ WYCIECZKA DO POWIATOWEJ KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ
 WYCIECZKA DO POWIATOWEJ KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ WYCIECZKA DO POWIATOWEJ KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ WYCIECZKA DO POWIATOWEJ KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ
 WYCIECZKA DO POWIATOWEJ KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ WYCIECZKA DO POWIATOWEJ KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ WYCIECZKA DO POWIATOWEJ KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ
 WYCIECZKA DO POWIATOWEJ KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ WYCIECZKA DO POWIATOWEJ KOMENDY STRAŻY POŻARNEJ  

 Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji
 Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji
 Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji
 Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji
 Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji
 Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji
 Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji
 Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji
 Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji Z wizytą na Komendzie Policji

Przedszkolaki bardzo chętnie biorą udział w zajęciach łączących ruch i muzykę.

14 stycznia 2014 odbył się w naszym przedszkolu bal karnawałowy. Zabawy i konkursy przeplatane były tańcami różnego typu, pląsami, jechały pociągi, tańczyły kaczuszki, były też tańce przytulańce.

 bal karnawałowy bal karnawałowy bal karnawałowy
 bal karnawałowy   

                            
Większość przedszkolaków lubi bawić się w rytm muzyki. Organizujemy więc dużo takich zajęć. Dodatkowo dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z rytmiki dla wszystkich dzieci.

 Rytmika Rytmika Rytmika
 Rytmika Rytmika Rytmika
 Rytmika   

Poprawiony (czwartek, 11 czerwca 2015 14:37)