Uwaga Rodzice!

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Z przyjemnością informujemy, że po zakończonej kontroli przeprowadzonej przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Lublinie, która odbyła się w dniach 10-23czerwca Przedszkole Publiczne nr 2 w Łęcznej otrzymało

najwyższe oceny– A, B, A

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat

funkcjonowania przedszkola.Ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

  • Poziom A – bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań
  • Poziom B – wysoki stopień wypełniania wymagań
  • Poziom C – średni stopień wypełniania wymagań
  • Poziom D – podstawowy stopień wypełniania wymagań
  • Poziom E – niski stopień wypełniania wymagań

 Badaniu poddano trzy obszary:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci -Poziom spełnienia wymagania- A

2. Dzieci są aktywne- Poziom spełnienia wymagania- B

3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji- Poziom spełnienia wymagania- A

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem, który jest

dostępny na stronie internetowej Nadzoru Pedagogicznego SEO

/www.npseo.pl/

certyfikat

Poprawiony (środa, 30 września 2015 07:46)